boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

Flora en Fauna - boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Flora en Fauna

 

De quickscan flora en fauna is een oriƫnterend onderzoek.
Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een veldbezoek en bureauonderzoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in
het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten.

Opvolgend aan een quickscan flora en fauna kunnen naderonderzoeken op beschermde soorten worden geadviseerd. De onderzoeksintensiviteit en periode van onderzoek is afhankelijk van de soort.


Wij beschikt over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten adequaat op te treden.
Gecertificeerd Flora en fauna Wet natuurbescherming niveau 3

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu