boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

Boomveiligheid - boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Boomveiligheid

Onderzoekmethode
Boomveiliheidscontrole uitvoering middels VTA en VTA +. De afkorting VTA staat voor visuele beoordeling van de boom (Visual Tree Assessment). Met behulp van deze methode worden de bomen gecontroleerd op de aanwezigheid van verzwakkingsymptomen. De waarnemingen van de boomveiligheidscontrole wordt door een European Tree Technicians uitgevoerd en vastgelegd in een rapport.

In de rapportage is vastgelegd met welke regelmaat de bomen worden gecontroleerd, welke datum de boom in kwestie voor het laatst is gecontroleerd en wat de controle inhoudt. De waarneming en het onderhoudsadvies staat in het rapport aangegeven. Dit boomveiligheidsrapport is bij eventuele aansprakelijkheidsstelling als bewijsstuk te gebruiken.

Uitvoering
Met de klophamer en prikstok word het eerste onderzoek gedaan, als nader onderzoek noodzakelijk is kan dit middels tomografie of stabiliteitsonderzoek zoals een trekproef.

Goed om te weten dat

Volgens de wet elke boom in Nederland onder de zorgplicht valt.
In het Burgerlijk Wetboek wordt gesteld dat wanneer een boomeigenaar onvoldoende zorg aan zijn bomen heeft gepleegd, hij in geval van schade daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden.
Om aansprakelijkheidsstelling te voorkomen is het raadzaam  om een risicoanalyse ( VTA ) van uw bomen en een hieraan gekoppeld onderhoudsplan uit te laten voeren.

Wij zijn gecertificeerd boom veiligheid controleur. Dit betekent dat wij in staat zijn om op een vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren en zijn op de hoogte van alle wet-  en regelgeving en werken met de juist apparatuur.

Het certificaat wordt erkend door de verzekeringsbranche en brancheorganisaties. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu