boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

Boomtaxatie - boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Boomtaxatie

De boomschade wordt berekend volgens de methode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Wij kunnen op een professionele en onafhankelijke wijze schades aan bomen of boomgroepen berekenen.

Een boom vertegenwoordigd een waarde omdat de boomeigenaar geinvesteerd heeft in een boom. Als er schade aan een boom komt door invloed van buitenaf kan deze schade door een boomtaxateur worden getaxeerd. De taxatie kosten zijn verhaalbaar op de veroorzaker van de schade.

De waarde van de bomen kan uit handelswaarde, marktwaarde en vervangingswaarde bestaan.
De boomtaxaties zijn voor gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, wegbeheerders, hoveniers en particulieren. Maar ook verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus laten door boomtaxatuers boomschades controleren of berekenen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu