boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

advies - boomveiligheidcontrole - VTA - Boomtechnisch adviesbureau Blitterswijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

advies

BEA
De Bomen Effect Analyse (BEA) is een beoordeling van mogelijke gevolgen bij bouw of werkzaamheden nabij bestaande bomen.


Voorbereiding
Gestart wordt met een bepaling van de kwaliteit van de boom(en), zoals beschreven bij kwaliteitsbepaling bomen. Bij bouwen of andere werkzaamheden nabij Bomen is een Effect Analyse het aangewezen instrument om de mogelijk consequenties vast te leggen
.

Groeiplaatsonderzoek
Indien een boom in conditie terugloopt en duidelijke tekenen vertoont dat er ‘iets’ mis is zonder dat aan de boom visueel gebreken te constateren zijn, kan het zijn dat er wat met de groeiplaats aan de hand is. Bij een groeiplaatsonderzoek wordt met grondboringen, profielkuilen, zuurstofmetingen en bepalen van de indringingsweerstand (MPA) de oorzaak onderzocht.


Oplevering
In het rapport wordt beschreven wat onderzocht is, volgens welke methode en welke resultaten te behalen zijn.
Hieruit volgt een conclusie met daarin de conditie en toekomstverwachting van de
betreffende bomen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu